Циклова комісія педагогіки та методик початкової освіти

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Циклова комісія педагогіки і методики початкової освіти розпочала свою діяльність у 2013-2014 навчальному році.

Комісія забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальності 5.01010201 Початкова освіта / 013 Початкова освіта.

Підготовку фахівців здійснює викладацький склад комісії в кількості 9 осіб: докторів педагогічних наук – 1, професорів – 1, кандидатів педагогічних наук – 3, доцентів – 1, викладачів вищої категорії – 6, викладачів першої кваліфікаційної категорії – 1, викладачів другої кваліфікаційної категорії – 2.

Проблемою, над якою працюють викладачі комісії педагогіки і методики початкової освіти, є: «Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління освітньою діяльністю молодших  школярів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Шляхи реалізації проблеми циклової комісії:
1. Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях.
2. Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі.
3. Залучення студентської молоді  до науково-дослідної діяльності.
4. Формування креативного мислення та розвиток творчих здібностей студентів.
5. Робота з обдарованими студентами.
6. Підготовка майбутнього фахівця для роботи в умовах Нової української школи.
7. Формування практичних умінь студентів здійснювати управління освітньою діяльністю молодших школярів.
8. Різнорівневі завдання контролю знань студентів.

Важливе місце в роботі комісії надається ефективному запровадженню інтерактивних методів навчання, створенню науково-методичного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін та всіх видів практики.

Викладачі циклової комісії педагогіки і методики початкової освіти:

Малишева Леся Сергіївна

Малишева Леся Сергіївна – голова циклової комісії, кандидат педагогічних наук, викладач педагогічних дисциплін та методик початкової освіти.

Диплом кандидата педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Тема дисертації : «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу»

Освіта:
 - Магістратура при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2014. Спеціальність Початкова освіта, кваліфікація Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи.
 - Магістратура при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2001. Спеціальність Дошкільне виховання, кваліфікація Викладач дошкільної педагогіки і психології.
 - Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини, 1997. Спеціальність Дошкільне виховання, кваліфікація Викладач педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку.


Зайченко Іван Васильович

Зайченко Іван Васильович – доктор педагогічних наук, професор, викладач-методист, викладач педагогічних дисциплін.

Диплом доктора наук. Спеціальність – 13.00.01  Загальна педагогіка та історія педагогіки
Тема дисертації: «Проблеми української національної школи в пресі другої половини ХІХ - початку ХХ ст.»

Атестат професора. 

Диплом кандидата педагогічних наук. Спеціальність – 13.00.01  Загальна педагогіка та історія педагогіки. 
Тема дисертації: «Развитие педагогической мысли в прогрессивной журналистике Украины второй половины ХІХ века»

Освіта:
 - Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1970, спеціальність: математика, кваліфікація: учитель математики.
 - Аспірантура в Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького.
 - Докторантура в Інституті педагогіки АПН України.

Автор понад 280 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 підручники, 4 монографії і понад 60 навчальних та навчально-методичних посібників.


Галузінська Майя Іванівна

Пащенко Майя Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

Диплом кандидата наук. Спеціальність   - 13.00.01 Теорія та історія педагогіки.
Тема дисертації: «Професійно-педагогічна підготовка вчителя до становлення особистості школярів в сільськогосподарській праці».

Атестат доцента

Освіта:
Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини, 1977, спеціальність: Математика і фізика; кваліфікація: вчитель математики і фізики та звання вчителя середньої школи


Фещенко Галина Володимирівна

Фещенко Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач заочного відділення, викладач-методист, викладач педагогіки, дитячої літератури з основами культури та техніки мовлення.

Диплом кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.01 – теорія і історія педагогіки
Тема дисертації: «Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30 роки ХХ ст.)».

Освіта:
Уманський державний педагогічний інститут ім.П.Г.Тичини, 1993. Спеціальність: Педагогіка і методика початкової освіти, кваліфікація: Вчитель початкових класів

Нагороди:
Грамота головного управління освіти і науки Черкаської області, 2001;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2005;
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2010.


Харченко Ірина Михайлівна

Харченко Ірина Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методик початкової освіти, ритміки.

Освіта:
 - Уманський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Тичини, 1997. Спеціальність Початкове навчання і хореографія; кваліфікація Вчитель початкових класів і хореографії. 
 - Магістратура при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2013 рік. Спеціальність Українознавство, кваліфікація Магістр українознавства. Викладач українознавства.

Нагороди:
Грамота Головного управління освіти і науки, 2006


Заболотенко Олена Володимирівна

Заболотенко Олена Володимирівна – викладач першої кваліфікаційної категорії, викладач методик початкової освіти.

Освіта:
 - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003. Спеціальність Початкове навчання; кваліфікація Вчитель початкових класів.
 - Уманське  педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка, 1996. Спеціальність Дошкільне виховання, кваліфікація Вихователь, керівник образотворчої діяльності.Спільне засідання круглого столу

5.02.2023р. відбулось спільне засідання круглого столу «Рухова активність – здоровий спосіб життя - здорова нація»  циклових  комісій  педагогіки та методики початкової освіти і комісії фізичного виховання та методик.

І етап регіональної олімпіади з психолого-педагогічних дисциплін

20 грудня 2021 року в КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» пройшов І етап регіональної олімпіади з психолого-педагогічних дисциплін серед студентів педагогічних коледжів Південного регіону, спеціальність 013 Початкова освіта.

V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція

18–19 лютого 2021 року в Комунальному вищому навчальному закладі «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» відбулася V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з теми «Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасні проблеми реформування національної освіти в Україні».

Методичне об’єднання викладачів шкільної педагогіки та психології

12 листопада 2020 р. викладачі циклової комісії педагогіки і методики початкової освіти к.пед.н. Малишева Л.С., к.пед.н Фещенко Г.В., ХарченкоІ.М., Шевельова О.Б. та Заболотенко О.В. взяли учась у методичному об’єднанні викладачів шкільної педагогіки та психології педагогічних фахових коледжів Південного регіону України, який відбувся в онлайн режимі, на базі КЗ «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж».

Педагогічна практика зі студентами 305-П групи в умовах дистанційного навчання

11.11.2020 року була проведена педагогічна практика зі студентами 305-П групи в умовах дистанційного навчання з використанням можливостей конференцій Coogl Meet.

Онлайн засідання викладачів циклової комісії педагогiки та методик початковоï освiти

05.05.2020 року відбулось засідання викладачів циклової комісії педагогiки та методик початковоï освiти в режимі онлайн з використанням додатку Google Meet.

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022