Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

2021-2022 навчальний рік

Результати анкетування  здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» на визначення рівня задоволеності різними видами підтримки

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» на визначення їх рівня задоволеності отриманими компетентностями під час практичної підготовки

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» на визначення їх рівня задоволеності освітньою програмою відповідної спеціальності

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» на визначення їх рівня задоволеності обсягом самостійної роботи та його впливом на освітнє навантаження

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» на визначення їх рівня задоволеності отриманими компетентностями під час практичної підготовки

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» на визначення їх рівня задоволеності освітньою програмою відповідної спеціальності

Результати анкетування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» на визначення їх рівня задоволеності обсягом самостійної роботи та його впливом на освітнє навантаження

Результати анкетування  здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» на визначення рівня задоволеності різними видами підтримки

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР (ВИПУСКНИКИ)  ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ (ВИПУСКНИКИ) ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ СВОЇХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЗГІДНО ЗУ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ», «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022