Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Напрями підготовки та спеціальності

Конкурсний відбір

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

денна форма здобуття освіти

- для вступу на основі базової середньої освіти:

  • за регіональним замовленням у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди (розгляду мотиваційних листів у випадку рівності балів);
  • за кошти фізичних або юридичних осіб у формі розгляду мотиваційних листів;

- для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;

заочна форма здобуття освіти

  • для вступу на основі основі повної (профільної) загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та вищої освіти – у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках.

Конкурсний відбір для здобуття освітнього ступеня бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком прийому випадках:

денна форма здобуття освіти

 -  на основі повної загальної середньої освіти (за кошти фізичних або юридичних осіб) – у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;

 - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

  • за регіональним замовленням – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди (розгляду мотиваційних листів у випадку рівності балів) в передбачених Порядком прийому випадках;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб – у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;

заочна форма здобуття освіти:

  • на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, ступенів вищої освіти (за кошти фізичних або юридичних осіб) - у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком прийому випадках;
Ліцензійне та регіональне замовлення/вартість навчання

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр

 
Спеціальність Ліцензійний обсяг

 Кількість місць регіонального замовлення
(на основі 9 кл.)

Вартість навчання 
       Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
012 Дошкільна освіта 200 20 19500 16200
013 Початкова освіта 100  26  19500 16200
014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
60  10  19500 -
231 Соціальна робота 70  22  19500 16200

 

Освітній ступінь Бакалавр

Спеціальність  Ліцензійний обсяг

Кількість місць регіонального замовлення
(на основі ОКР молодший спеціаліст)

Вартість навчання 
      Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
      на основі 11 кл. на основі ОКР молодший спеціаліст на основі 11 кл. на основі ОКР молодший спеціаліст
012 Дошкільна освіта 70 11  18920  17200  18200  17200
013 Початкова освіта 50 11  18920  17200  18200  17200
014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
20  18920  17200  -
016 Спеціальна освіта 20  18920  17200  18200  17200
231 Соціальна робота 30 6  18920  17200  18200  17200

 

Вимоги до написання мотиваційних листів

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до Коледжу, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність.

Мотиваційний лист надається вступником при поданні документів та враховується:

  • для участі у конкурсі на навчання за рахунок регіонального замовлення – у разі рівності балів;
  • для участі у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:
  • на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у разі рівності балів;
  • для інших категорій вступників – для участі у конкурсі.

Детальніше

Програми вступних випробувань

Програма творчого конкурсу

ОПС Фаховий молодший бакалавр
на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
(для вступу на місця регіонального замовлення)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Програми вступних випробувань (індивідуальних усних співбесід)
ОПС Фаховий молодший бакалавр

на основі Базової загальної середньої освіти (9 класів)
(для вступу на місця регіонального замовлення)

012 Дошкільна освіта - Українська мова та біологія

013 Початкова освіта - Українська мова та математика

231 Соціальна робота - Українська мова та історія України

ОС Бакалавр

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  освітнього ступеня молодшого бакалавра для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Українська мова

Математика

Історія України

Розклад вступних випробувань

Розклад підготовчих курсів

Розклад вступних випробувань

 

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022