Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Історія коледжу

У центрі міста Умань на вулиці Небесної сотні (колишня Миколаївська) розташована будівля Комунального вищого навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г. Шевченка», що вирізняється своїми класичними архітектурними формами.

Коледж – заклад вищої освіти, який здійснює підготовку спеціалістів для освітньої галузі. Про його історію свідчать дані Державного архіву Черкаської обласної державної адміністрації.

Свою історію заклад розпочав у 1908 році як чотирикласне училище. При ньому відкрито дворічні курси для підготовки вчителів початкових училищ. Храбан Г.Ю., відомий краєзнавець у праці “Дещо до історії Уманського педагогічного училища” пише: “… Взагалі початок існування педагогічної школи треба відносити ще до 1910 р., коли в Україні при Вищій початковій школі було організовано Учительські дворічні курси. Про ці курси є звіт у фондах Уманського краєзнавчого музею і про них зазначається в “Пам’ятних книгах Киевского учебного округа”.

У 1923 році навчальний заклад реорганізовано у вищі трирічні педагогічні курси, у 1924 році – в педагогічний технікум, основним завданням якого залишалася підготовка вчителів початкової школи. У 1930 році у технікумі відкрито відділення підготовки вихователів для дитячих садків та дитячих будинків.

У 1930 р. відкрито відділення підготовки вихователів для дитячих садків та дитячих будинків.

З 1937 року заклад функціонував як педагогічне училище.

У 1957 р. було призупинено підготовку вчителів початкових класів і відкрито музичне відділення для підготовки музичних керівників та вчителів музики.

У 2002 р., одержавши ліцензію, училище розпочало підготовку молодших спеціалістів соціальної педагогіки.

У липні 2005 року за рішенням Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації від 04.07.2005 р. № 233 Уманське педагогічне училище ім.Т.Г.Шевченка реорганізовано в Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка.

У 2006 році у закладі ліцензовано спеціальність «Корекційна освіта. (логопедія)» і розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

У 2007 році ліцензовано нову спеціальність – «Початкова освіта» з підготовки фахівців за кваліфікацією «Вчитель початкових класів».

На даний час коледж здійснює освітню діяльність у відповідності з ліцензією серія АЕ №527488, сертифікатами про акредитацію серія НД-І №2479968, №2479969, №2479970,№2471851 та  Наказами Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" №216-л від 26.10.2017, №285-л від 23.11.2017, №469-л від 14.12.2017.

У 2018 році коледж розпочинає надання освітніх послуг із підготовки спеціалістів освітнього ступеня бакалавр із спеціальностей 012 Дошкільна освіта,  013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 231 Соціальна робота. 

У різні роки заклад очолювали:

ОРЛЕНКО Михайло Іванович,

ІЩЕНКО Сергій Степанович,

БОРОВИЙ Іван Федорович,

ШВЕЦЬ Олексій Іванович,

МИКОЛАЙЧУК МихайлоНикифорович.

ЧЕПКА Ольга Володимирівна.

За роки діяльності навчальний заклад підготував близько 40 тисяч педагогічних працівників. За успіхи у навчанні і вихованні молоді сотні з них відзначені урядовими нагородами, знаками “Відмінник освіти України”. Серед випускників – Герої праці, відомі письменники, діячі культури, академіки, доктори і кандидати наук, керівники навчальних закладів, громадські діячі.

Коледж сьогодні – це сучасний заклад освіти,  відкрита академічна спільнота, високоорганізований творчий колектив працівників та студентів, це наші славні ветерани і випускники багатьох поколінь.

Ми живемо віковими  традиціями, виховуємо  професіоналів своєї справи  для служіння  Україні  в ім’я   спільного блага й людської гідності.

Коледж сьогодні

Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» – сучасний заклад фахової передвищої освіти центрального регіону України, якому у 2021 році виповнюється 113  років.

Це один із найстаріших закладів освіти Черкащини, який з 2003 по 2020 роки очолювала Ольга Володимирівна Чепка – кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України,  голова громадської організації «Спілка інтелігенції Уманщини», лауреат обласної премії імені О.А. Захаренка,  Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша.

Педагогічний колектив коледжу – це 127 висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі - 2 професори, 1 доктор наук, 22 кандидати наук, 3 аспіранти, 39  відмінників освіти України, 76 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання викладач- методист.

У коледжі функціонують відділення дошкільної і початкової освіти, соціальної та спеціальної освіти, музичного мистецтва. Тут здійснюється підготовка фахівців із спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013  Початкова освіта, 231 Соціальна робота, 016 Спеціальна освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

 У 2016 році коледж успішно пройшов акредитацію усіх спеціальностей.

У 2017 році у коледжі ліцензовано підготовку спеціалістів освітнього ступеня бакалавр.

У 2018 році, у відповідності з Наказами Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" №216-л від 26.10.2017, №285-л від 23.11.2017,№469-л від 14.12.2017, коледж розпочинає надання освітніх послуг із підготовки спеціалістів освітнього ступеня бакалавр із чотирьох спеціальностей та дванадцяти додаткових спеціалізацій, що дозволяє педагогічному колективу впевнено дивитися у найближчу перспективу і реалізовувати завдання подальшого розвитку навчального закладу.

У коледжі комп’ютеризовано освітній процес, навчальні кабінети оснащено мультимедійним обладнанням та плазмовими телевізорами, суттєво поповнено та оновлено бібліотечний фонд, навчально-методичне забезпечення. Традиційно проводяться міжвузівські науково-практичні конференції науковців, аспірантів, педагогічних працівників та студентів «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі».

Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» носить ім’я великого сина українського народу. Це не лише почесний обов’язок, а й та дорожня карта, яка об’єднує всі наукові, творчі та освітні здобутки в єдину потужну освітньо-культурну та просвітницьку діяльність,  яка презентується традиційно   проведенням виховних заходів, для реалізації  духовного єднання колективу з велетом українського народу – поетом, художником і мислителем. Це науково-практичні конференції, регіональні фестивалі та конкурси. Серед них – міжвузівська студентська науково-практична конференція «Шевченко – художник, поет, мислитель», у якій беруть участь  педагогічні фахової перед вищої освіти Південного та Центрального регіонів України. У навчальному корпусі коледжу створено Шевченківську палітру  рекреацій. Силами студентів на території коледжу закладено дендрологічний парк імені Великого Кобзаря.

Яскравим святом у коледжі є традиційна Шевченкіана, під час якої проводиться конкурс читців-декламаторів, інсценізація творів Кобзаря, звітні концерти творчих колективів, знаних як у місті Умань, так і за його межами. Вінцем такої роботи стає заключний гала-концерт у міському Будинку культури, на якому демонструють свої таланти учасники  народних аматорських творчих колективів.  

У коледжі створено творчі колективи: вокальні ансамблі «Мозаїка» (2006), «Два кольори» (2006); вокально-інструментальні гурти «Штурм» (2007), «Spirit» (2012 ); тріо «Перлина» (2009), «Обрій» (2012), дует «Горлиця» (2012); колектив барабанщиць «Ритм» (2007); ансамблі сучасного та народного танцю «Амелі» (2009),  «Заремба» (2009), які неодноразово завойовували першість на всеукраїнських та обласних конкурсах та є постійними учасниками святкових концертних програм у населених пунктах Черкащини. Творчі колективи коледжу «Мозаїка», «Два кольори», «Штурм», «Заремба», академічний та народний хори, ансамбль народного танцю «Вербиченька» удостоєні звання народних самодіяльних творчих колективів професійних спілок Черкаської області.

У коледжі декілька років поспіль проводяться регіональні конкурси «Барви слова», «Веселкова палітра», «Струни серця», всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогічних працівників та студентів «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі».

Педагогічним колективом налагоджено цілеспрямовану співпрацю з педагогічними закладами вищої освіти,  реалізовується ступенева освіта, у результаті чого розроблено інтегровані програми з навчальних дисциплін, впровадження яких в освітній процес  забезпечило наступність професійної підготовки студентів та їх адаптацію до умов навчання в закладах вищої освіти. Коледж тісно співпрацює з відділами освіти, закладами загальної середньої освіти та закладами дошкільної освіти Черкаської області.

У коледжі здобувають вищу освіту  870 студентів денної і заочної форм навчання. Студенти коледжу – щорічні переможці ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Студентська молодь об’єднана в Асоціацію студентів, роботу якої організовує студентський уряд та студентська рада гуртожитку.

Справжньою візиткою коледжу є волонтерський загін «Відкриті серця», діяльність якого не тільки багатоаспектна, цікава, а й необхідна,  у непростому сьогоденні нашої держави.

Гордість коледжу – студенти-спортсмени, які у Молодіжних спортивних іграх міста Умань та Спартакіаді Черкаської області четвертий рік поспіль займають загальнокомандні І місця.

Комунальний  заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» став центром національно-патріотичного виховання та української культури м. Умань, педагогічний і студентський колективи якого реалізовують нові освітні проєкти, пропагують українське народне мистецтво і свято бережуть та примножують традиції українського народу.

Як один із найстаріших закладів вищої освіти України, коледж має високий рейтинг у молоді. Сьогодні він став перлиною старої Умані і на якісно новому рівні примножує властиві лише йому освітні, наукові, культурно-мистецькі та спортивні традиції.

Головна ж мета педагогічного і студентського колективів – перетворення коледжу в сучасний європейський навчальний заклад зі збереженням здобутків і утвердженням найкращих національних академічних традицій.

Це наше сьогодення, що невпинно спливає у нову й новітню історію, яку з іменем Великого Тараса ми пишемо на сторінках книги життя рідної альма-матер.

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022