Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Рецензія на освітньо-професійну програму "Соціальна робота. Фізичне виховання" зі спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

Рецензія на освітньо-професійну програму "Соціальна робота. Соціально-правовий захист" зі спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

Рецензія на освітньо-професійну програму "Соціальна робота. Психосоціальна допомога" зі спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

Рецензія на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта" зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рецензія на освітньо-професійну програму "Початкова освіта" зі спеціальності 014 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рецензія на освітньо-професійну програму "Соціальна робота" зі спеціальності 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рецензії на освітню програму «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (2022)

Рецензії на освітню програму «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (2022)


Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (1 р.10 м). Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта»

Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (1 р.10 м). Освітньо-професійна програма «Соціальна робота»

Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (1 р.10 м). Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти»

Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (3 р.10 м). Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти»

Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (1 р.10 м). Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта

Навчальний план  підготовки ОС бакалавра (3 р.10 м). Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта


Наказ №33-л від 19.03.2021 "Про ліцензування освітньої діяльності"

Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 №33-л "Перелік ліцензіантів, яким переоформлено ліцензії на провадження освітньої діяльності"

Розклад роботи експертної групи ОП "Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта"

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 червня 2020 року N1004-Е за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) за першим рівнем вищої освіти освітньої програми: Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти за справою 919/АС-20 (ID в ЄДЕБО 43443) у Комунальному вищому навчальному закладі "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка"

Перелік пропозицій від здобувачів, роботодавців та НПП стосовно ОП Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта

Перелік пропозицій від здобувачів, роботодавців та НПП стосовно ОП Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рецензії на освітню програму «Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рецензії на освітню програму «Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти» зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України №821 від 12.06.2019 "Про затвердження рішення акредитаційної комісії"

Рішення акредитаційної комісії від 06 червня 2019 року Протокол №136

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка»

Наказ Міністерства освіти і науки України №393-л від 24.04.2019 "Про проведення акредитаційної експертизи"

Наказ Міністерства освіти і науки України №439-л від 07.05.2019 "Про проведення акредитаційної експертизи"

Наказ Міністерства освіти і науки України №469-л від 14.12.2017 "Про ліцензування освітньої діяльності"

Протокол №78 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2017 року

Наказ Міністерства освіти і науки України №285-л від 23.11.2017 "Про ліцензування освітньої діяльності"

Протокол №75/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2017 року

Наказ Міністерства освіти і науки України №216-л від 26.10.2017 "Про ліцензування освітньої діяльності"

Протокол №73/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2017 року

Наказ Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації №181 від 06.07.2017 "Про підсумки державної атестації загальноосвітньої підготовки у КВНЗ "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка

Наказ Міністерства освіти і науки України №444л від 16.03.2016 "Про проведення акредитаційної експертизи"

Наказ Міністерства освіти і науки України №445л від 16.03.2016 "Про проведення акредитаційної експертизи"

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.01010201 Початкова освіта в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім.Т.Г.Шевченка

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім.Т.Г.Шевченка

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.02020401 Музичне мистецтво в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім.Т.Г.Шевченка

Наказ №79-А від 21.06.2016 р. "Про результати акредитації та атестації"

Рішення Акредитаційної комісії від 16.06.2016 р. (протокол №121)

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022