Стипендіальна комісія

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

СКЛАД

стипендіальної комісії:

З.М. Крамська – доктор філософії, голова комісії, в. о. директора  коледжу, заступник директора з навчальної  роботи

В.В. Білошкурський - секретар стипендіальної комісії, заступник директора коледжу з соціально-гуманітарної  та виховної роботи

С.М. Слупіцька - завідувач відділення дошкільної та початкової освіти

Л.П.Сидорчук - завідувач відділення соціальної та спеціальної освіти

Л.Г. Вишневецька - в.о. завідувача відділення музичного  мистецтва

В.В. Дмитренко - бухгалтер по нарахуванню стипендії

Л.В. Черевко - голова профспілки працівників

С. Матійчук - голова студентського уряду

Ю. Кифорук - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Мульченко - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

О. Аверіна - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

Д. Семиволос - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Бойченко - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Ювженко - студентка відділення музичного мистецтва

Д. Ковтун - студентка відділення музичного мистецтва 

Е. Ковальчук - студентка відділення соціальної та спеціальної освіти

Н. Макаренко - студент відділення соціальної та спеціальної освіти

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022