Стипендіальна комісія

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

СКЛАД

стипендіальної комісії:

З.М. Крамська – доктор філософії, голова комісії, в. о. директора  коледжу, заступник директора з навчальної  роботи

секретар стипендіальної комісії, голова циклової комісії іноземної мови та методики навчання 

Л.І.  Поштарук - в.о.завідувача відділення дошкільної та початкової освіти

Л.П.Сидорчук - завідувач відділення соціальної та спеціальної освіти

Л.Г. Вишневецька - в.о. завідувача відділення музичного  мистецтва

- бухгалтер по нарахуванню стипендії

Л.В. Черевко - голова профспілки працівників

С. Матійчук - голова студентського уряду

А. Кучай - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Мульченко - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

О. Шевчук - студентка відділення соціальної та спеціальної освіти

Д. Семиволос - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Бойченко - студентка відділення дошкільної і початкової освіти

А. Ювженко - студентка відділення музичного мистецтва

Д. Ковтун - студентка відділення музичного мистецтва 

С. Базилевська - студентка соціальної та спеціальної освіти

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022