Циклова комісія спеціальної педагогіки і психології та соціальної роботи

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Викладачі циклової комісії спеціальної педагогіки і психології  та соціальної  роботи працюють над методичною проблемою: «Формування компетентної, професійно активної особистості майбутнього фахівця зі спеціальної освіти та соціальної роботи, спрямованої  на творчий саморозвиток і постійне вдосконалення у процесі навчання».

Циклова комісія спеціальної педагогіки і психології  та соціальної забезпечує викладання навчальних дисциплін для спеціальності 016 Спеціальна освіта,  231 Соціальна робота.

Значна увага надається розвитку пізнавальної діяльності здобувачів освіти, їх творчих здібностей, ефективному застосуванню інноваційних та інтерактивних методів навчання, створенню науково-методичного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін та всіх видів практики.

Викладачі циклової комісії спеціальної педагогіки і психології та соціальної роботи:

Бистранівська Ольга Станіславівна

Бистранівська Ольга Станіславівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 


Малишева Леся Сергіївна

Малишева Леся Сергіївна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист,  викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 


Штангей Світлана Василівна

Штангей Світлана Василівна - кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 


Штангей Світлана Василівна

Хоменко Людмила Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач соціально-педагогічних

 


Штангей Світлана Василівна

Сидорчук Людмила Петрівна - викладач психології, соціально-педагогічних дисциплін, завідувач відділення соціальної та спеціальної освіти, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 


Штангей Світлана Василівна

Крикунова Олена В’ячеславівна – викладач соціально-педагогічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 


Штангей Світлана Василівна

Крупенко Ірина Миколаївна - викладач соціально-педагогічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 


Ачкевич Світлана Анатоліївна

Ачкевич Світлана Анатоліївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач спеціальної та інклюзивної освіти коледжу, аспірантка кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного університету імені Михайла Драгоманова

 


Ачкевич Світлана Анатоліївна

Федоров Михайло Володимирович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, завідувач навчально-консультаційним пунктом, аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи за освітньо-науковою програмою "Соціальна робота" Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 


Бурдільна Наталія Анатоліївна

Соболенко Ольга Іванівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Викладач соціально-педагогічних дисциплін, соціально-педагогічної практики

 


Падалка Валерій Вячеславович

Падалка Валерій Вячеславович - викладач першої кваліфікаційної категорії, викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 


Войтович Анна Олександрівна

Войтович Анна Олександрівна – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 


Степаненко Яна Юріївна

Степаненко Яна Юріївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта

 Навчальна (ознайомлювальна) практика

Для забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми «Соціальна робота» керівниками практики Шабаш С.П., Федоровим М.В., Бистранівською О.С., Падалкою В.В. була проведена навчальна (ознайомлювальна) практика для здобувачів освіти 204-С та 203-ПСМ груп.

Звіт циклової комісії

Підсумки роботи викладачів циклової комісії спеціальної педагогіки і психології та соціальної роботи за перше півріччя 2023/24 н.р.

Гостьовий семінар-практикум з методики соціальної роботи з різними групами клієнтів

01.11.2023 року відбувся гостьовий семінар-практикум з методики соціальної роботи з різними групами клієнтів «Соціальна робота з людьми похилого віку» 

Підвищення кваліфікації

Викладач Бистранівська О.С. підвищила кваліфікацію з теми «Засоби і прийоми, які сприяють розвитку і комунікації педагогів та дітей з особливими освітніми потребами».

Участь у науково-практичній конференції

Викладач Бистранівська О.С.  взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Особливості діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з неврологічною патологією в умовах воєнного часу».

Участь у науково-практичній конференції

Викладач Бистранівська О.С.  взяла участь у науково-практичній конференції «Епілепсія у дітей».

Міжнародне науково-педагогічне стажування

Викладач Бистранівська О.С. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвійська Республіка).

Участь у Міжнародній науковій конференції

Викладач Бистранівська О.С. брала участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасні наукові розробки в галузі педагогіки та психології».

Міжнародне науково-педагогічне стажування

Викладач Бистранівська О.С. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Міжнародний науково-педагогічний досвід дотримання академічної доброчесності в закладах освіти».

Терапевтичне заняття з хібукі терапії

Кандидат психологічних наук Піковець Н. В. 17 жовтня 2022 року в рамках співпраці з Уманською гімназією № 4 Уманської міської ради провела терапевтичне заняття з хібукі терапії.

Участь у семінарі-практикумі

Кандидат педагогічних наук Штангей С.В., та викладач Бистранівська О.С. взяли участь у семінарі-практикумі «Українські народні рухливі ігри як засіб виховання дошкільників: історія, педагогіка, практика».

Участь в інтернет-конференції

Викладач Степаненко Я.Ю. брала участь у ХІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Актуальні питання психології: теорія, методика, практика»

Підвищення кваліфікації

Викладач Бистранівська О.С. підвищила кваліфікацію з теми «Неформальна освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн європейського союзу та України».

Підвищення кваліфікації

Кандидат педагогічних наук Штангей С.В. та викладач Бистранівська О.С. підвищили кваліфікацію з теми «Інтерактивні технології та хмарні сервіси в онлайн навчанні: досвід країн Європейського союзу та України».

Підвищення кваліфікації

Кандидат психологічних наук Піковець Н. В.  підвищила кваліфікацію зі спеціальності 016 Спеціальна освіта «Інноваційні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП».

Участь у національному тесті

Викладач Падалка В.В. брав участь у національному тесті з медіаграмотності.

Міжнародне стажування

Викладач Бистранівська О.С. пройшла міжнародне стажування в рамках роботи Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія».

Підвищення кваліфікації

Падалка В.В. підвищив кваліфікацію у Сумському державному університеті

Участь у циклі вебінарів з організації інклюзивної освіти

Викладач Бистранівська О.С. взяла участь у циклі вебінарів з  організації інклюзивної освіти

Участь у V Регіональному науково-практичному семінарі «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі»

Голова циклової комісії спеціальної педагогіки і психології Бистранівська О.С. взяла участь у V Регіональному науково-практичному семінарі «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі».

Степаненко Я.Ю. підвищила кваліфікацію

Викладач циклової комісії спеціальної педагогіки і психології Степаненко Я.Ю. підвищила кваліфікацію з теми «Школа для всіх».

Бистранівська О.С. пройшла науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті

Голова циклової комісії спеціальної педагогіки і психології Бистранівська О.С. пройшла науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія).

Участь Бурдільної Н.А. у Регіональному науково-методичному семінарі та підвищення кваліфікації

Викладач Бурдільна Н.А. взяла участь у Регіональному науково-методичному семінарі «Організація освітнього процесу в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

Участь Бурдільної Н.А. у ІІІ Міжнародному фестивалі інклюзивних практик

Викладач циклової комісії спеціальної педагогіки і психології Бурдільна Н.А. взяла участь у ІІІ Міжнародному фестивалі інклюзивних практик «Преодолевая границы – 2021» та зайняла І місце у Міжнародному конкурсі логопедів «Логопедичний стандарт».

Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти

Викладачі циклової комісії спеціальної педагогіки і психології Бистранівська О.С., Степаненко Я.Ю. взяли участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022