Відділення соціальної та спеціальної освіти

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Сидорчук Людмила Петрівна

Завідувач відділення – Сидорчук Людмила Петрівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист, викладач психолого-педагогічних дисциплін.

Освіта: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність: соціальна робота, освітня кваліфікація: магістр Соціальної роботи, 2018р.; Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини, спеціальність: педагогіка і психологія (дошкільна), кваліфікація: викладач психології та педагогіки (дошкільні). Вихователь, 1996р.; Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: вихователь та організатор музичної діяльності в дошкільному закладі, 1993р.

Педагогічний стаж роботи – 27 років.

Логотип відділення

Відділення соціальної та спеціальної освіти є структурним підрозділом коледжу, яке об’єднує навчальні групи здобувачів освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота та 016 Спеціальна освіта. Тут здобувають освіту  та отримують кваліфікацію здобувачі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

Відділення соціальної та спеціальної освіти наймолодше в закладі. Воно розпочало свою діяльність з 2002 року та успішно розвивається, примножуючи фахівців соціальної роботи та спеціальної освіти в регіоні та за його межами. Початок функціонування відділення був покладений на підготовку соціальних педагогів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», але у зв’язку зі змінами, що відбулися в освіті, у 2015 році був припинений набір студентів за цією спеціальністю, а розпочався за спорідненою спеціальністю - соціальна робота.

Здобувачі освіти, які вступили до коледжу зі свідоцтвом про базову загальну середню освіту на спеціальність соціальна робота, мають змогу обрати додаткову спеціалізацію, що значно розширює їх можливості до подальшого працевлаштування та підвищує їх професіоналізм у отриманні основної спеціальності.

Тож серед запропонованих додаткових спеціалізацій, відділення має змогу якісно готувати практичних психологів, керівників фізичного виховання, фахівців із соціально-правового захисту населення.

Підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота на 100% забезпечують науково-педагогічні працівники з науковим ступенем кандидата наук чи доктора філософії, педагогічні працівники з вищою кваліфікаційною категорією та досвідом практичної діяльності понад 15 років.

Освітня програма «Соціальна робота», за якою здійснюється підготовка  фахівців означених рівнів, складена у відповідності до усіх законодавчих актів та нормативних документів, щороку переглядається та  у повній мірі забезпечує провадження освітньої діяльності з урахуванням потреб фахівців у регіоні та пропозицій і відгуків роботодавців і стейкхолдерів.

У 2018 році на відділенні була проліцензована освітня програма «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Так молодші спеціалісти чи фахові молодші бакалаври отримали можливість продовжувати навчання за вищим рівнем освіти без зміни навчального закладу - якісно та результативно.

З 2011 року здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Робоча група науково-педагогічних та педагогічних працівників розробила таку освітню програму, за якою здійснюється підготовка фахівців не тільки спеціальної освіти (логопедії), а й інклюзивної освіти, які особливо затребувані на ринку праці держави. Адже реформа в освіті дала можливість дітям з особливими освітніми потребами за допомогою таких спеціалістів навчатись разом з іншими дітьми без функціональних обмежень.

Відділення соціальної та спеціальної освіти має договори про співпрацю з провідними закладами вищої освіти та успішно здійснює зовнішню академічну мобільність з науковою спільнотою  соціальної роботи та спеціальної освіти.

Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у міжнародних наукових конференціях, проходять стажування в освітніх закладах відповідних галузей за кордоном; підвищують свій фаховий рівень участю у семінарах, вебінарах, тренінгах; постійно допомагають підвищити культурний діалог здобувачів освіти, розширюють їх кругозір; стимулюють до наукової роботи та набуття нових унікальних професійних навичок. 

Освітні програми:

Соціальна робота

БАКАЛАВР

(Термін навчання 3 роки 10 місяців)

 • Галузь знань

  23 Соціальна робота

 • Код та найменування спеціальності

  231 Соціальна робота

 • Освітня кваліфікація

  «Бакалавр з соціальної роботи»

БАКАЛАВР: (Скорочений термін навчання: на базі ОКР Молодший спеціаліст та на базі повної вищої освіти за спорідненою спеціальністю 1 рік 10 місяців).

ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 • Галузь знань

  23 Соціальна робота

 • Код та найменування спеціальності

  231 Соціальна робота

 • Освітня кваліфікація

  «Фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи»

Додаткові кваліфікації:

 •  «Керівник фізичного виховання»;
 • «Фахівець із соціально-правового захисту неповнолітніх»;
 • «Практичний психолог».

Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта

БАКАЛАВР

(Термін навчання 3 роки 10 місяців)

 • Галузь знань

  01 Освіта/Педагогіка

 • Код та найменування спеціальності

  016 Спеціальна освіта

 • Освітня кваліфікація

  «Бакалавр зі спеціальної освіти (логопедія)».

БАКАЛАВР: (Скорочений термін навчання: на базі ОКР Молодший спеціаліст та на базі повної вищої освіти за спорідненою спеціальністю 1 рік 10 місяців).

Відеоматеріали

Новини відділення


Поєднуємо теорію з практикою

09.11.2023 відбулась зустріч з методистом КЗ «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради» (Центр) Івановою Галиною Борисівною.

Гостьова лекція з технологій соціальної роботи

В рамках забезпечення освітньо-професійної програми "Соціальна  робота" для здобувачів освіти спеціальності 231 Соціальна  робота  була організована та проведена гостьова лекція з технологій соціальної роботи .

Тільки у співпраці з фахівцями-практикантами соціальної роботи забезпечуємо якісну освіту здобувачам спеціальності «Соціальна робота»!

01.11.2023 року відбувся гостьовий семінар-практикум з методики соціальної роботи з різними групами клієнтів «Соціальна робота з людьми похилого віку».

Зустріч з начальником служби у справах дітей Уманської міської ради

03.10.2023 року в  рамках проведення виробничої практики з спеціальності "Соціальна робота "  зі здобувачами освіти відділення соціальної та спеціальної освіти  відбулась зустріч з начальником служби у справах дітей Уманської міської ради Декарчуком Олександром Сергійовичем.

Засідання навчально-методичної ради відділення

24.10.2023 року відбулось засідання навчально-методичної ради відділення соціальної та спеціальної освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція

11.12.2019 - 12.12.2019. Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогів та студентів «Розвиток соціальної роботи та спеціальної освіти: реалії, досвід, перспективи» 

Тиждень відділення

Тиждень відділення (04.11.2019-19.11.2019)

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022