Відділення музичного мистецтва

Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Завідувач відділення – Вишневецька Людмила Георгіївнавикладач вокально-хорових дисциплін, освіта вища, спеціальність «Музика». Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Нагороджена знаком «Відмінник України». Педагогічний стаж 27 років. 

Бурхливе, цікаве, різнобарвне життя студентів та викладачів відділення музичного мистецтва КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради». Розмаїття звуків, тембрів інструментів, які лунають з класів, нагадують репетицію великого оркестру перед концертним виступом. Навчання тут – це й кропітка праця викладачів та студентів, багатогодинні репетиції та домашні заняття, під час яких відбувається формування майбутнього вчителя музичного мистецтва, музичного керівника. Сьогодні на відділенні музичного мистецтва підготовку молодших спеціалістів здійснює висококваліфікований педагогічний колектив, серед яких 1 доктор педагогічних наук, 8 кандидатів наук, 16 викладачів - методистів, 21 викладач із вищою категорією, 19 нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Викладачі постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, беруть участь у міжнародних наукових конференціях, проходять стажування в освітніх закладах відповідних галузей за кордоном; підвищують свій фаховий рівень участю у семінарах, вебінарах, тренінгах; постійно допомагають підвищити культурний діалог здобувачів освіти, розширюють їх кругозір; стимулюють до наукової роботи та набуття нових унікальних професійних навичок. 

Відділення має договори про співпрацю з провідними закладами вищої освіти та успішно здійснює зовнішню академічну мобільність з науковою та культурно-мистецькою спільнотою. 

Відділення музичного мистецтва здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  Молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр з кваліфікації «Вчитель музичного мистецтва, музичний керівник» з додатковою кваліфікацією «Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності» та освітнього ступеня Бакалавр.

Освітня програма за якою здійснюється підготовка  фахівців означених рівнів, складена у відповідності до усіх законодавчих актів та нормативних документів, щороку переглядається та  у повній мірі забезпечує провадження освітньої діяльності з урахуванням потреб фахівців у регіоні та пропозицій і відгуків роботодавців і стейкхолдерів.

 

 

Освітня програма

Середня освіта (Музичне мистецтво).
Музичне мистецтво в закладі дошкільної освіти

БАКАЛАВР

(Термін навчання 3 роки 10 місяців)

 • Галузь знань

  01 Освіта/Педагогіка

 • Код та найменування спеціальності

  014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 • Освітня кваліфікація

  «Бакалавр середньої освіти (Музичне мистецтво)»

БАКАЛАВР: (Скорочений термін навчання: на основі ОКР Молодший спеціаліст та на основі повної вищої освіти за спорідненою спеціальністю 1 рік 10 місяців).

ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 • Галузь знань

  01 Освіта/Педагогіка

 • Код та найменування спеціальності

  014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 • Освітня кваліфікація

  «Фаховий молодший бакалавр середньої освіти (Музичне мистецтво)»

Додаткова кваліфікація:

 •  «Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності».

Відеоматеріали

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022