Рада молодих учених КЗ "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

Голова Ради молодих учених:

Любченко І.І.  – канд.пед.наук, голова циклової комісії педагогіки, психології та методик дошкільної освіти

Члени Ради молодих учених:

Ачкевич С.А. – викладач спеціальної та інклюзивної освіти коледжу, аспірантка кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного університету імені Михайла Драгоманова

Лебідь І.В. - кандидат педагогічних наук, доцент координатор британської мовної школи  SOL (“Sharing One Language”, Barnstaple, North Devon, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) в Україні

Кучер С.А. – доктор філософії (кандидат юридичних наук), спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

Синєгуб Я.В. – кандидат філологічних наук, викладач кваліфікаційної категорії спеціаліст, викладач української мови та основ красномовства

Вишневецька М.В. - викладач  кваліфікаційної категорії спеціаліст, викладач фахових дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), аспірантка Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кифорук Ю.І. – студека 502-Д групи відділення дошкільної і початкової освіти,  освітній ступінь бакалавр

Матійчук С.  -  Прем’єр-міністр студентського уряду, студека 503-П групи відділення дошкільної і початкової освіти,  освітній ступінь бакалавр

Осауленко А.О. - викладач  кваліфікаційної категорії спеціаліст, викладач фахових дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022