Навчальні посібники викладачів коледжу

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ

 1. Барабаш В.І. Сучасні техніки рукоділля з паперу: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 95 с.
 2. Бистранівська О.С. Використання традиційних і нетрадиційних технологій у корекційній роботі: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. – 93 с.
 3. Бистранівська О.С. Фізична реабілітація та логопедична гімнастика осіб з вадами мовлення: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2015. – 104 с.
 4. Білошкурська С.С. Задачі в початковому курсі математики та методики їх розв’язування – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. – 97с.
 5. Бурдільна Н.А. Формування граматичної будови мови у дітей дошкільного віку з порушеннями  мовленнєвого розвитку. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 140 с.
 6. Войтова Л.В. Розвиток шкільного краєзнавства. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2013. – 226 с.
 7. Галузінська М.І., Плахотна С.І. Основи педагогіки і психології: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних  навчальних   закладів – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. –284 с.
 8. Галузінська М.І., Красноштан І.В. Педагогіка. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 118 с.
 9. Галузінська М.І., Плахотна С.І. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 240 с.
 10. Галузінська М.І., Харченко І.М., Лісова Л.В. Педагогічні технології навчання у закладах загальної середньої освіти: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 252 с.
 11. Галузінська М.І., Харченко І.М., Обміняна Г.Л., Лісова Л.В. Теорія і методика виховання: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних  навчальних   закладів – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 240 с.
 12. Галузінська М.І., Харченко І.М. Вступ до спеціальності: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. – 204 с.
 13. Гончарук С.В. Музично-дидактичні ігри для дошкільників – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2008. – 32 с.
 14. Данішевська О.В. Криниця духовної щедрості : збірник сценаріїв виховних заходів. – Умань :ФОП Жовтий О.О., 2017. – 179 с.
 15. Данилюк О.Д. Збірка творів для фортепіано: початковий етап навчання. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2016. – 60 с.
 16. Дашицька Л.І. Формування у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструмента: методичний посібник.- Умань РВЦ “Софія”, 2010. – 112 с.
 17. Дашицька Л.І. І  горличка співає – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 88 с.
 18. Денисюк Т.К., Крошна З.М., Сиволап В.І. Мово рідна, слово рідне… – Умань, 2003. – 125 с.
 19. Денисюк Т.К. Редагування та підготовка до друку навчальних видань. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 109 с.
 20. Дзисюк В.В. Роль мовних засобів у формуванні професійних компетенцій студентів. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2012. – 88 с.
 21. Дзисюк М.В. Аналіз літературного твору. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2010. – 55 с.
 22. Драна Н О. Каліграфія. Методичні рекомендації. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. – 85 с.
 23. Животівська М.І. На крилах пісень. М.І. Животівська. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2022. – 38 с.
 24. Зайченко. І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Видавничий Дім “ Слово”. 2010-624c.
 25. Зайченко. І.В. Теорія і методика професійного навчання. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: ЦП “КОМПРИНТ”. 2014-548c.
 26. Зайченко. І.В. Педагогіка і методика викладання у вищій школі . Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: ЦП “КОМПРИНТ”. 2014-444c.
 27. Зайченко. І.В. Організація роботи в школі . Навчальний посібник для магістрів спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” – К.: ЦП “КОМПРИНТ”. 2014-240c.
 28. Зайченко. І.В. Т.Г. Лубенець і просвітній рух в Україні другої половини XIXпочатку XX століття.- Чернігів, 2005. - 64с.
 29. Зайченко. І.В. Педагогічна концепція С.Ф. Русової: монографія.-
 30. Зайченко. І.В. Я.А. Коменський – засновник сучасної наукової педагогіки. –К.: НУБіП України, 2012. - 44 с.
 31. Зайченко. І.В.,  Кобко Л.М. Цей дивовижний рівнобедрений трикутник…: навчально-методичний посібник. - Умань-Чернігів 2020. - 120с.
 32. Зброй В.В. Методика навчання математики дошкільників у запитаннях і відповідях: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. – 88 с.
 33. Загоруйко Н.М. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 70 с.
 34. Кайкова М.М. Читання нот з аркуша як важливий фактор професійного становлення педагога - музиканта: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017. – 44 с.
 35. Кайкова М.М. Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів у процесі інструментальної підготовки: навчально-методичний посібник. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2020. – 78 с.
 36. Карасєвич С.А., Карасєвич М.П. Рухливі ігри та ігрові вправи: навчальний посібник. – Умань : Видавець Сочинський М.М., 2019. – 144 с.
 37. Китайгородська Г.М. Методика роботи над вокальним твором на заняттях з постановки голосу: навчально-методичний посібник. – Умань, 2016. – 54с.
 38. Кляус Н.З. Гармонія: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2009. – 144 с.
 39. Кляус Н.З. Задачі з гармонії: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2015. – 238 с.
 40. Ковальчук Н.П. Основи соціалізації студентської молоді в умовах освітньо- виховного середовища педагогічного коледжу: навчально-методичний посібник.- Умань РВЦ “Софія”, 2009. – 108 с.
 41. Козак Н.Д. Секрети писанкарства: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О.,2010. – 144 с.
 42. Козак Н.Д. Малюємо, граючись: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О.,2014. – 120 с.
 43. Козак Н.Д. Дитячий живопис в сучасному закладі дошкільної освіти: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 134 с.
 44. Козак Н.Д. Взаємозв’язок дошкільного закладу та сім’ї з виховання дітей на народних звичаях та традиціях. Умань, 2005. – 55с.
 45. Колісник Л.В. Технології інтерактивного навчання на заняттях з педагогіки: навчально-методичний посібник. – Умань : ФОП Жовтий О.О.,2011. – 201 с.
 46. Колісник Л.В. Педагогічна майстерність: методичний комплекс організації вивчення навчальної дисципліни. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2016. – 168 с.
 47. Кравчук Н.П. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 169 с.
 48. Кравчук Н.П., Шарапанюк А.Й. Використання педагогічних технологій навчання для розвитку творчої особистості дитини-дошкільника: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2012. – 144 с.
 49. Крамська З.М., Галузінська М.І. Педагогічна практика студентів зі спеціальності “Фізична культура” – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2010. – 134 с.
 50. Крамська З.М. Стежками “Шевченкіани”. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 116 с.
 51. Крамська З.М., Галузінська М.І. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2021. – 238 с.
 52. Крамська З.М. Технологія управління педагогічною діяльністю майбутнього вчителя: навчально-методичний посібник / З.М. Крамська, С.І. Плахотна, О.Г. Хорольська. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2021. – 180 с.
 53. Крамська З.М., Крупенко І.М., Матюшин С.А. Літня педагогічна практика як засіб формування професійної компетентності здобувачів освіти. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2022. – 84 с.
 54. Крамська З.М., Черненко Л.П., Шарапанюк А.Й. Методика роботи в літніх оздоровчих закладах. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2021. – 146 с.
 55. Крамська З.М., Шарапанюк А.Й., Шевельова О.Б. Методичні матеріали до літньої педагогічної практики з планування роботи в оздоровчих таборах– Умань: ВПЦ “Візаві”, 2011. – 54 с.
 56. Крупенко І.М. Педагогіка сімейного виховання: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 153с.
 57. Крупенко І.М. Психологія сім’ї: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 144 с.
 58. Кулічова С.М. Українська народна музична творчість. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2015. – 64с.
 59. Кучай А.І. Розвиток логіко-математичної компетентності дітей з порушенням мовлення засобами гри: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 128 с.
 60. Лебідь І.В. Job search in English. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. – 136 с.
 61. Леонова О.М. Українські композитори – юнацтву (твори для фортепіано) . – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. – 98 с.
 62. Лупанова В.І. Основи розвитку фортепіанної техніки: методичні  рекомендації. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2018. – 60 с.
 63. Малахова О.Г. Схеми і таблиці з дозвіллєвої діяльності: методична розробка. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2020. – 63с.
 64. Малишева Л.С. Рухливі ігри для дітей молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. – Умань :ФОП Жовтий О.О., 2017. –74с.
 65. Мартинюк Л.І. , Мартинюк В.В. Патріотичне виховання сучасної молоді як цілеспрямований процес успішної соціалізації особистості: методичний посібник.- Умань: Видавець Сочинський М.М., 2022. – 178с.
 66. Обміняна Г.Л. Раннє дитинство: нові підходи до організації життя і виховання малюків: навчально-методичний посібник. – Київ: ТОВ Ріджи, 2014. – 72с.
 67. Обміняна Г.Л. Збірник задач з дошкільної педагогіки. Посібник для студентів педагогічного коледжу на викладачів. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2010. – 72с.
 68. Панченко Л.Ф. Досягнення літньої педагогічної практики: успіхи, проблеми, перспективи”. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 60с.
 69. Панченко Л.Ф. Рідкісні та зникаючі види рослин Уманщини. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. – 92с.
 70. Пахольчук І.С. Я просто йшов. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2018. – 1698 с.
 71. Перепелюк Т.Д. , Сидорчук Л.П. Семінарські і лабораторні заняття з вікової та педагогічної психології – Умань, 2013. –111с.
 72. Піковець Н.В. Загальна психологія: навчальний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 248 с.
 73. Плахотна С.І. Конфлікти у педагогічній взаємодії. Методичні рекомендації. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 111с.
 74. Попадик В.О. Сприйняття та осмислення музики школярами. – Умань, 2007. – 95 с.
 75. Поштарук Л.І., Станчук Л.І. Формування патріотизму студентів у процесі викладання суспільних дисциплін. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2015. – 78 с.
 76. Русавська С.Л. Практичний курс вокально-хорової роботи диригента-практика: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – 119 с.
 77. Сіроштан О.І. Щоденник педагогічної практики з додаткової кваліфікації Вчитель з  початкової освіти вчитель англійської мови в початковій школі. – Умань, 2017. – 68 с.
 78. Сивак Т.Г. Я у світі. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. Музична діяльність. Умань, 2017. -47 с.
 79. Сивак Т.Г. Методика навчання грі на баяні та акордеоні. - Умань – 178с.
 80. Сивак Т.Г. Музичне мистецтво. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи Умань , 2014. – 62 с.
 81. Сивак Т.Г. Завдання і вправи з елементарної теорії музики. - Умань – 93с.
 82. Сивак Т.Г. Музичне мистецтво. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5-8 класи Умань , 2014. – 15 с.
 83. Темченко Л.А. Особливості виявлення сценічного хвилювання у процесі виконавської діяльності студента-баяніста. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 54 с.
 84. Троян Н.Д. Організаційно-методичні засади практичної підготовки здобувачів вищої світи в умовах закладу дошкільної освіти. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2022. – 124 с.
 85. Устенко В.І. Формування духовності – невід’ємна складова навчально-виховного процесу – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 58с.
 86. Федоров М.В. Інноваційна педагогічна діяльність у шкільній освіті: навчально-методичний посібник. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2021. – 198 с.
 87. Фещенко Г.В. Соціальна робота з особами з особливими потребами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2020. – 136 с.
 88. Фещенко Г.В., Шевельова О.Б. Позакласна і позашкільна педагогічна практика у початкових класах загально освітньої школи. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2012. – 66 с.
 89. Фещенко Г.В., Шевельова О.Б. Пропедевтична педагогічна практика у початкових класах загальноосвітньої школи. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 120 с.
 90. Харченко І.М. Практичний курс викладання класичного танцю: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. –122с.
 91. Хоменко Л.В. Волонтерський рух в Україні: навчально-методичний посібник. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2019. – 72 с.
 92. Хорольська О.Г. Адаптація першокурсників у ВНЗ: Складові психолого-педагогічного супроводу: навчально-методичний посібник. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 143 с.
 93. Цебровська Т.І. Вивчаємо творчість письменників - шістдесятників. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради, 2011. – 66 с.
 94. Чепка О.В., Шевчук Т.О. Ігровий дизайн обдарованої дитини – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 222 с.
 95. Чепка О.В. Інтегровані програми. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2010. – 235 с.
 96. Чепка О.В. Методичні аспекти реалізації навчальних програм з підготовки вчителів початкових класів в умовах навчально-освітнього комплексу “коледж-університет”) . – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2010. – 163 с.
 97. Черниш Л.П. Формування готовності до майбутньої професії у студента педагогічного коледжу: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2011. – 60 с.
 98. Черевко О.Д. Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності (у структурно-логічних схемах і таблицях). – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. – 140 с.
 99. Черкасова С.О. Спеціальний музичний інструмент та концертмейстерський клас. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. – 1509с.
 100. Черненко В.В. Навчання плаванню дошкільників та молодших  школярів. Методичні рекомендації. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2008. – 44с.
 101. Черненко Л.П. Фізкультурно-оздоровча робота школи та коледжу. – Умань: Видавець Сочинський М.М., 2019. – 58 с.
 102. Шабаш С.П. Перша долікарська допомога. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. – 74с.
 103. Шпильова М.О. Навчання спортивних ігор та  розваг дітей молодшого і середнього  дошкільного віку. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2014. – 90 с.
 104. Штангей С.В. Методичні рекомендації до дисципліни “Педіатрія” для здобувачів освіти – Київ: “Прінтеко”, 2021. – 52 с.
 105. Штангей С.В. Конспект лекцій з дисципліни “Педіатрія” – Київ: “Прінтеко”, 2021. – 96 с.
 106. Шульга В.І. Оцінка стану соціально-трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах: монографія. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко , 2009. – 172 с.
 107. Дробінська З.В., Піковець Н.В. Психолого-педагогічний супровід професійного становлення молодого педагога”. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 107 с.
 108. Яблонська З.В. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів: навчально-методичний посібник. - Умань РВЦ “Софія”, 2009. – 45 с.
 109. Яблонська З.В. Дипломні роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів: методичні  рекомендації. - Умань РВЦ “Софія”, 2009. – 86 с.
 110. Яценко Т.В. Соціальна педагогіка (навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів). – Умань “Проміс”, 2005. – 58 с.

 

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022