Місія Коледжу – збереження і примноження традицій сучасної якісної української освіти

Піковець Наталія Вікторівна

Завідувач педагогічною практикою - Піковець Наталія Вікторівна, кандидат психологічних наук, освіта вища, спеціальність "Психологія". Педагогічний  стаж – 24 роки.

Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на Законі України «Про вищу освіту».

Практика студентів є невід’ємною частиною програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість знань випускника.

Педагогічна практика є складовою підготовки кадрів. Це ланка між теоретичним навчанням і майбутньою самостійною педагогічною роботою. Вона покликана готувати майбутніх учителів, вихователів не тільки як наставників, а й вихователів учнівської молоді, підростаючого покоління та дошкільнят.  Дозволяє послідовно і в певній системі протягом всіх років навчання поєднувати оволодіння теорією з практичною діяльністю.

У коледжі створені всі умови для цього. Підписані угоди з базами проведення практики, складені плани. Робота спланована на вивчення та впровадження досвіду кращих вихователів, учителів, працівників соціальних служб як місцевих, так і педагогів-новаторів всіх країн, на засвоєння знань з різних предметів, на отримання умінь і навичок та бажання на основі їх самостійно аналізувати процеси, що відбуваються навколо і самостійно приймати рішення.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення у певних умовах.

На базі навчальних закладів, експериментальних майданчиків, здійснюється перевірка новітніх моделей підготовки педагогів, сучасних педагогічних технологій, нового змісту педагогічної освіти.

В процесі професійної підготовки в студентської молоді йде розвиток творчих здібностей, самостійності та здатності працювати в колективі, формуються професійно-педагогічні уявлення.

За роки навчання студенти проходять всі види практики від пропедевтичної, помічника вихователя, пробної практики в ролі вихователя, літньої до переддипломної. Вони мають можливість працювати на рівні з вихователем, вивчати досвід роботи кращих педагогів і вести дослідження та впроваджувати ідеї відомих корифеїв педагогічної спадщини. Проектувати розвиток особистості і колективу, спираючись на знання вікових та індивідуальних особливостей дітей, використовувати ефективні форми і методи роботи.

Студенти виконують роль і спостерігачів і роль вихователів, педагогів. Тим що повністю виконують програму під час захисту виставляються оцінки. На конференціях вони діляться враженнями про набутий досвід, про труднощі в організації дитячих колективів, про радість правильного вибору професії.


Зустріч з Олександром Декарчуком, начальником служби у справах дітей Уманської міської ради

22 березня 2023 року у КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» в рамках навчальної (ознайомлювальної) практики відбулася зустріч здобувачів освіти 2-го курсу спеціальності 231 Соціальна робота з Олександром Декарчуком, начальником служби у справах дітей Уманської міської ради.

Зустріч студентів 2-го і 3-го курсу з Владиславою Швець

15 березня у КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» в рамках практичної підготовки здобувачів освіти спеціальності 231 Соціальна робота відбулася зустріч студентів 2-го і 3-го курсу з  Владиславою Швець, кандидатом психологічних наук, психологом відділення «Клініка дружня до молоді» КНП «Уманська дитяча лікарня».

Пробні уроки та заняття

В рамках навчально-виховної практики «Пробні уроки та заняття» здобувачі освіти ІІІ курсу  304-ПМ групи спеціальності 013 Початкова освіта навчалися самостійно проводити уроки  літературного читання...

Онлайн зустріч

22 лютого у КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» в рамках практичної підготовки фахівців спеціальності 231 Соціальна робота відбулася онлайн зустріч здобувачів освіти 2-го і 3-го курсів з Галиною Івановою, методистом КЗ «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умань Черкаської обласної ради».

В рамках навчальної та виробничої практики

Відбулася зустріч здобувачів освіти 2-го і 3-го курсів відділення 231 Соціальна робота з Олександром Безуглим, головним спеціалістом відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради.

Навчально-виховна практика «Пробні уроки та заняття»

Здобувачі освіти 404-П групи спеціальності 013 Початкова освіти ОКР молодший спеціаліст впродовж 7-го семестру 2022/2023 н. р. проходили навчально-виховну практику «Пробні уроки та заняття».

Волонтерська практика

Здобувачі освіти 306-С групи спеціальності 231 Соціальна робота в рамках волонтерської практики ознайомилися  з діяльністю Уманської міжрайонної волонтерської організації "Разом", волонтерським штабом "До перемоги", Уманською міжрайонною  організацією "Червоного Хреста".

Активне проходження переддипломної педагогічної практики

Активне проходження переддипломної педагогічної практики з додаткової кваліфікації "Інструктор з фізичного виховання"

На базі ЗДО № 34 «Ромашка» м. Умань відбулась педагогічна практика

На базі ЗДО № 34 «Ромашка» м. Умань відбулась педагогічна практика для здобувачів освіти 201-Д групи відділення дошкільної і початкової освіти.

Педагогічна практика зі здобувачами освіти 406-П групи

30.11.2021 року відбулася відкрита педагогічна практика зі здобувачами освіти 406-П групи відділення дошкільної і початкової освіти КЗ "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради", які провели урок літературного читання з теми: «Як зароджується дружба» за творчістю Григора Тютюнника.

Педагогічна практика зі студентами 305-П групи

11.11.2020 року була проведена педагогічна практика зі студентами 305-П групи в умовах дистанційного навчання з використанням можливостей конференцій Coogl Meet.

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022